+48 531 151 131
zlobek@babycollege.edu.pl
/babycollegeruczaj/

Prywatny żłobek z integracją sensoryczną
- co nas wyróżnia?

Baby College to prywatny żłobek w Krakowie (Ruczaj), do którego z radością będzie przychodziło Państwa dziecko. To świat kolorów, wrażeń i doznań, które będą miały zasadniczy wpływ dla tworzenia zdrowej i silnej osobowości dziecka oraz jego postawy wobec otaczającego je świata w całym późniejszym życiu.

Placówka mieści się w zaadaptowanym na żłobek wolnostojącym domu jednorodzinnym. Na parterze znajduje się szatnia, strefa ciszy, łazienka oraz pokój zabaw dla Bobasów. Na piętrze zlokalizowana jest sala integracji sensorycznej łazienka oraz sala zabaw dla Maluszków. Łącznie do dyspozycji dzieci jest ponad 240mkw wewnątrz budynku oraz 5 arowy ogród.

Nasza misja to zapewnienie wysokiej jakości opieki w bezpiecznym, ciepłym i stymulującym rozwój otoczeniu.

Sala Bobasów

to sala dla dzieci od 6 do 18 miesięcy, które w tym okresie najbardziej potrzebują bliskości oraz uwagi opiekuna. Sala jest podzielona na 4 sfery aktywności dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, które są modyfikowane, uzupełniane lub zmieniane w miarę potrzeb dzieci. Zabawki i pomoce dobrane są tak, aby wspomagać aktywność ruchową dziecka w zakresie małej motoryki.

Sala Maluszków

to sala dla dzieci od 19 do 36 miesiąca. Okresu w którym Maluchy zaczynają działać bardziej samodzielnie, badają otaczający je świat, rozwijają własne pomysły. Kształtują swoje umiejętności społeczne, uczą się szacunku od innych osób oraz przyrody. Dzieci zbliżające się do 3 roku życia, przygotowywane są do przejścia do przedszkola, dlatego zwracamy dużą uwagę aby mała motoryka była na odpowiednim etapie rozwoju.

Strefa ciszy

to miejsce odpoczynku dzieci. Przestrzeń sprzyjająca odprężeniu i relaksowi: mała liczba bodźców, przyciemnione, delikatne oświetlenie, otoczenie o ciepłych, nie pobudzających kolorach sprawia, że chce się spać.

Aktywność na świeżym powietrzu

Uważamy, że ruch jest naturalną potrzebą dziecka. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na rozwój organizmu, a połączone z ruchem pozwala na rozładowanie energii wewnętrznej. Do dyspozycji naszych podopiecznych jest ponad 5arowy ogród, w którym prowadzimy warzywniak oraz pielęgnujemy owoce i kwiaty, a przede wszystkim spędzamy czas na zabawie. Bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód – wszystko po ta aby rozwijać dużą motorykę, która jest dla nas priorytetowa!

Dzieci same dążą do tego, by poznać świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami – a my im w tym pomagamy.

Ramowy plan dnia

7:30 - 8:15
Przywitanie dzieci, kontakty z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach tematycznych

8:15 - 8:40
Gimnastyka i zabawy ruchowe

8:40 - 9:00
Przygotowanie do śniadania

9:00 - 9:20
Śniadanie​

9:20 - 9:30
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, mycie ząbków, wdrażanie elementów higieny osobistej ​

9:30 - 10:40
Zajęcia w grupach Bobasów i Maluchów: poniedziałek i czwartek rytmika oraz zajęcia muzyczne z gitarą, wtorek i środa zajęcia logopedyczne, poniedziałek i piątek wprowadzenie do języka angielskiego

10:40 - 11:00
Drugie śniadanie​

11:00 - 11:30
Wyjście do ogrodu lub zabawy na sali integracji sensorycznej – rozwijanie zmysłów​

11:30 - 11:40
Przygotowywanie na zupkę

11:40 - 12:00
Zupka​

12:05 - 12:15
Toaleta - zabiegi higieniczne, mycie ząbków

12:15 - 13:45
Wyciszenie/ Odpoczynek/ Spanie

13:45 - 13:55
Przygotowywanie na drugie danie

13:55 - 14:25
Drugie danie

14:25 - 14:40
Toaleta - zabiegi higieniczne, mycie ząbków, nocniczkowanie

14:40 - 15:40
Wyjście do ogrodu lub zabawy w kącikach tematycznych, zabawy w udawanie oraz zabawy twórcze

15:40 - 16:00
Podwieczorek

16:00 - 16:15
Toaleta - zabiegi higieniczne

16:15 - 17:00
Zabawy dydaktyczne – czytanie i oglądanie książeczek, w tym książeczek kontrastowych, gry, zgadywanki i układanki obrazkowe mające na celu rozwój myślenia logicznego, spostrzegawczości oraz nauki nowych wyrazów

17:00 – 17:30
Słuchanie muzyki, słuchanie piosenek i prostych utworów muzycznych, śpiewanie piosenek i zabawie przy muzyce, poznawanie instrumentów muzycznych. Pożegnanie dzieci.

Raz w miesiącu dzieci spotykają się z psem w ramach zajęć dogoterapii. Zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnych wrażeń, radości z kontaktu psem, przełamania lęków w kontaktach z otoczeniem oraz stymulację rozwoju zmysłów.

Dla mamy i taty

Jak się przygotować?

Kilka dni wcześniej należy mówić dziecku o żłobku, o nowych kolegach i koleżankach, nowych zabawkach i zajęciach. W dniu, w którym dziecko zostanie przyprowadzone po raz pierwszy, należy dobrze zaplanować wyprawę, bez pośpiechu i zbędnego stresu. Zwrócić uwagę na zjedzenie śniadania, gdyż stres wywołany nowym miejscem może hamować łaknienie. Zapisanie dziecka do żłobka to nie kara, dlatego też nie należy obiecywać dziecku nagród za chodzenie lub niepłakanie. Pożegnanie powinno być na tyle krótkie, aby nie pozwoliło dziecku za bardzo się rozkleić.

Kilka wskazówek dla Rodziców/Opiekunów:

Do opieki i pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 • Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Metoda Polisensorycznego Oddziaływania Na Jednostkę
 • Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami
 • Wyprawka dla dziecka


  Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy!

  Sala Integracji Sensorycznej

  Integracja Sensoryczna to prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich 5 zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka, dlatego kładziemy tak duży nacisk na stymulację bodźców w tak wczesnym wieku.

  W ramach porządku dnia w naszym żłobku dzieci spędzają czas na Sali Integracji Sensorycznej, specjalistycznie przygotowanej i wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie sprawności motoryki dużej i małej (ćwiczenia grafomotoryczne), koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego oraz samodzielności. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia.

  Projekt UE

  Drodzy Rodzice i Opiekunowie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowej odsłonie naszego projektu „Droga do pracy prowadzi przez żłobek! – edycja II”.
  W ramach projektu zapewniamy opiekę żłobkową nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, na bardzo preferencyjnych warunkach, w naszym nowym żłobku Baby College Active, zlokalizowanym na ul. Winnickiej.
  Budynek w którym mieści się żłobek, jest budynkiem parterowym, dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach. Do budynku prowadzi podjazd. W żłobku zatrudniona jest opiekunka dziecięca posługująca się językiem migowym. W ramach projektu jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie asystenta osoby niewidomej lub osoby głuchoniewidomej lub osoby z niepełnosprawnością ruchową.

  Formularze rekrutacyjne można będzie składać w biurze projektu w Krakowie ul. Działowskiego 54A, w terminie od 23 czerwca do 10 lipca 2020, od poniedziałku do czwartku
  w godzinach od 10.00 do 13.00. Formularze można również wysyłać pocztą na adres: Biuro projektu „Droga do pracy prowadzi przez żłobek –edycja II”,
  ul. Działowskiego 54a, 30-399 Kraków. Liczy się data stempla pocztowego.

  „Droga do pracy prowadzi przez żłobek- edycja II” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
  w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

  Grupa docelowa

  Grupę docelową stanowią 44osoby (42 kobiety i 2 mężczyzn), w tym 26 powracających oraz 18wchodzących na rynek pracy, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. os pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Grupę docelową stanowić mogą osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  pracujące lub uczące się na terenie woj. Małopolskiego.

  Wartość projektu: 654 906,01 zł
  Dofinansowanie z UE: 556 286,01 zł

  Celem głównym projektu jest:

  Umożliwienie powrotu na rynek pracy 26 rodzicom/opiekunom prawnym oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 18 rodzicom/opiekunom prawnym, w tym osobom niepełnosprawnym, po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonym żłobku w Krakowie,
  w okresie do 30.06.2021 roku.

  Planowane efekty projektu:

  Kryteria rekrutacji

  Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które w momencie rekrutacji spełniają poniże kryteria rekrutacji, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem lub oświadczeniem.

  Kryteria formalne:

  Kryteria premiujące:

  Więcej informacji pod numerem telefonu: 535 153 568

  Wyniki rekrutacji

  Wyniki rekrutacji

  DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

  „DROGA DO PRACY PROWADZI PRZEZ ŻŁOBEK – ETAP II”
  PROWADZONA BĘDZIE OD 21.07.2020 DO 27.07.2020 W GODZINACH 10.00-13.00.
  BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU.
  W PIĄTEK 24.07.2020 BIURO BĘDZIE NIECZYNNE.
  WYNIKI REKRUTACJI DODATKOWEJ, PLANOWANE SĄ NA 31.07.
  ZAPRASZAMY!

  WYNIKI REKRUTACJI DODATKOWEJ

  Wyniki rekrutacji dodatkowej  „DROGA DO PRACY PROWADZI PRZEZ ŻŁOBEK – ETAP II”
  PROWADZONA BĘDZIE OD 27.11.2020 DO 04.12.2020
  ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ COVID-19 DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ MAILEM NA ADRES zlobek@babycollege.edu.pl
  BIURO PROJEKTU CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 10:00 - 15:00.
  WYNIKI REKRUTACJI DODATKOWEJ, PLANOWANE SĄ NA 07.12.
  ZAPRASZAMY!

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

  Regulamin Rekrutacji

  Formularz zgłoszeniowy

  Oświadczenia o spełnieniu kryteriów

  Oświadczenie uczestnika projektu

  Oświadczenie -Zobowiązanie

  W roku 2022 od dnia 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dzieci objętych opieką żłobkową.

  Dotacja (dofinansowanie) wynosi:

  1,70 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki-przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych),

  2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki-przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundację części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).

  Rodzic wpłaca kwotę czesnego pomniejszoną o wysokość dotacji UMK na dany miesiąc.

  Od stycznia 2023 dotacja zostanie zwiększona odpowiednio na 3,5zł oraz 6,00 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.  Nasze żłobki są dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Maluch +”2021, co pozwala na obniżenie czesnego dla Rodziców.  ul. Wandejska 4
  Wartość dotacji: 38 400 PLN
  Całkowita wartość: 48 000 PLN
  ul. Działowskiego 67
  Wartość dotacji: 56 640 PLN
  Całkowita wartość: 70 500 PLN
  ul. Winnicka 40
  Wartość dotacji: 21 120 PLN
  Całkowita wartość: 26 400 PLN

  Kontakt

  Żłobek Baby College
  ul. Wandejska 4, Kraków
  tel. +48 531 151 131
  mail: zlobek@babycollege.edu.pl

  // //