+48 531 151 131
zlobek@babycollege.edu.pl
/babycollegeruczaj/

Prywatny żłobek z integracją sensoryczną
- co nas wyróżnia?

Baby College to prywatny żłobek w Krakowie (Ruczaj), do którego z radością będzie przychodziło Państwa dziecko. To świat kolorów, wrażeń i doznań, które będą miały zasadniczy wpływ dla tworzenia zdrowej i silnej osobowości dziecka oraz jego postawy wobec otaczającego je świata w całym późniejszym życiu.

Placówka mieści się w zaadaptowanym na żłobek wolnostojącym domu jednorodzinnym. Na parterze znajduje się szatnia, strefa ciszy, łazienka oraz pokój zabaw dla Bobasów. Na piętrze zlokalizowana jest sala integracji sensorycznej łazienka oraz sala zabaw dla Maluszków. Łącznie do dyspozycji dzieci jest ponad 240mkw wewnątrz budynku oraz 5 arowy ogród.

Nasza misja to zapewnienie wysokiej jakości opieki w bezpiecznym, ciepłym i stymulującym rozwój otoczeniu.

Sala Bobasów

to sala dla dzieci od 6 do 18 miesięcy, które w tym okresie najbardziej potrzebują bliskości oraz uwagi opiekuna. Sala jest podzielona na 4 sfery aktywności dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, które są modyfikowane, uzupełniane lub zmieniane w miarę potrzeb dzieci. Zabawki i pomoce dobrane są tak, aby wspomagać aktywność ruchową dziecka w zakresie małej motoryki.

Sala Maluszków

to sala dla dzieci od 19 do 36 miesiąca. Okresu w którym Maluchy zaczynają działać bardziej samodzielnie, badają otaczający je świat, rozwijają własne pomysły. Kształtują swoje umiejętności społeczne, uczą się szacunku od innych osób oraz przyrody. Dzieci zbliżające się do 3 roku życia, przygotowywane są do przejścia do przedszkola, dlatego zwracamy dużą uwagę aby mała motoryka była na odpowiednim etapie rozwoju.

Strefa ciszy

to miejsce odpoczynku dzieci. Przestrzeń sprzyjająca odprężeniu i relaksowi: mała liczba bodźców, przyciemnione, delikatne oświetlenie, otoczenie o ciepłych, nie pobudzających kolorach sprawia, że chce się spać.

Aktywność na świeżym powietrzu

Uważamy, że ruch jest naturalną potrzebą dziecka. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na rozwój organizmu, a połączone z ruchem pozwala na rozładowanie energii wewnętrznej. Do dyspozycji naszych podopiecznych jest ponad 5arowy ogród, w którym prowadzimy warzywniak oraz pielęgnujemy owoce i kwiaty, a przede wszystkim spędzamy czas na zabawie. Bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód – wszystko po ta aby rozwijać dużą motorykę, która jest dla nas priorytetowa!

Dzieci same dążą do tego, by poznać świat całym swoim ciałem i wszystkimi zmysłami – a my im w tym pomagamy.

Ramowy plan dnia

7:30 - 8:15
Przywitanie dzieci, kontakty z rodzicami, zabawy dowolne w kącikach tematycznych

8:15 - 8:40
Gimnastyka i zabawy ruchowe

8:40 - 9:00
Przygotowanie do śniadania

9:00 - 9:20
Śniadanie​

9:20 - 9:30
Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, mycie ząbków, wdrażanie elementów higieny osobistej ​

9:30 - 10:40
Zajęcia w grupach Bobasów i Maluchów: poniedziałek i czwartek rytmika oraz zajęcia muzyczne z gitarą, wtorek i środa zajęcia logopedyczne, poniedziałek i piątek wprowadzenie do języka angielskiego

10:40 - 11:00
Drugie śniadanie​

11:00 - 11:30
Wyjście do ogrodu lub zabawy na sali integracji sensorycznej – rozwijanie zmysłów​

11:30 - 11:40
Przygotowywanie na zupkę

11:40 - 12:00
Zupka​

12:05 - 12:15
Toaleta - zabiegi higieniczne, mycie ząbków

12:15 - 13:45
Wyciszenie/ Odpoczynek/ Spanie

13:45 - 13:55
Przygotowywanie na drugie danie

13:55 - 14:25
Drugie danie

14:25 - 14:40
Toaleta - zabiegi higieniczne, mycie ząbków, nocniczkowanie

14:40 - 15:40
Wyjście do ogrodu lub zabawy w kącikach tematycznych, zabawy w udawanie oraz zabawy twórcze

15:40 - 16:00
Podwieczorek

16:00 - 16:15
Toaleta - zabiegi higieniczne

16:15 - 17:00
Zabawy dydaktyczne – czytanie i oglądanie książeczek, w tym książeczek kontrastowych, gry, zgadywanki i układanki obrazkowe mające na celu rozwój myślenia logicznego, spostrzegawczości oraz nauki nowych wyrazów

17:00 – 17:30
Słuchanie muzyki, słuchanie piosenek i prostych utworów muzycznych, śpiewanie piosenek i zabawie przy muzyce, poznawanie instrumentów muzycznych. Pożegnanie dzieci.

Raz w miesiącu dzieci spotykają się z psem w ramach zajęć dogoterapii. Zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnych wrażeń, radości z kontaktu psem, przełamania lęków w kontaktach z otoczeniem oraz stymulację rozwoju zmysłów.

Dla mamy i taty

Jak się przygotować?

Kilka dni wcześniej należy mówić dziecku o żłobku, o nowych kolegach i koleżankach, nowych zabawkach i zajęciach. W dniu, w którym dziecko zostanie przyprowadzone po raz pierwszy, należy dobrze zaplanować wyprawę, bez pośpiechu i zbędnego stresu. Zwrócić uwagę na zjedzenie śniadania, gdyż stres wywołany nowym miejscem może hamować łaknienie. Zapisanie dziecka do żłobka to nie kara, dlatego też nie należy obiecywać dziecku nagród za chodzenie lub niepłakanie. Pożegnanie powinno być na tyle krótkie, aby nie pozwoliło dziecku za bardzo się rozkleić.

Kilka wskazówek dla Rodziców/Opiekunów:

Do opieki i pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa
 • Metoda Pedagogiki Zabawy
 • Metoda Polisensorycznego Oddziaływania Na Jednostkę
 • Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami
 • Wyprawka dla dziecka


  Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy!

  Sala Integracji Sensorycznej

  Integracja Sensoryczna to prawidłowa organizacja wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich 5 zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka, dlatego kładziemy tak duży nacisk na stymulację bodźców w tak wczesnym wieku.

  W ramach porządku dnia w naszym żłobku dzieci spędzają czas na Sali Integracji Sensorycznej, specjalistycznie przygotowanej i wyposażonej w odpowiedni sprzęt. Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie sprawności motoryki dużej i małej (ćwiczenia grafomotoryczne), koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego oraz samodzielności. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia.

  Projekt UE

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej (ostatniej) edycji naszego projektu „Droga do pracy prowadzi przez żłobek!” w ramach którego, zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, na bardzo preferencyjnych warunkach w żłobku Baby College.
  Formularze rekrutacyjne można składać od 29 maja do 12 czerwca 2018 w biurze projektu, na ul. Wandejskiej nr 4 w Krakowie, w godzinach od 10.00 do 15.00.

  Szczegółowe informacje w załącznikach.
  Zapraszamy!

  „Droga do pracy prowadzi przez żłobek!” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

  Grupę docelową stanowi 56 osób (kobiet i mężczyzn), w tym 36 osób powracających oraz 20 osób wchodzących na rynek pracy, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym), zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracujące lub uczące się na terenie woj. Małopolskiego.

  Celem projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 36 rodzicom/opiekunom oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy 20 rodzicom/opiekunom, w tym osobom niepełnosprawnym, po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w dwóch żłobkach na terenie miasta Krakowa, w okresie do 31.10.2018 roku.

  Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez Żłobek Baby College na ul. Wandejskiej nr. 4 (os. Ruczaj) oraz Żłobek Clever Kids Nursery na ul. 28 Lipca 1943r. nr 4 (Wola Justowska).


  Planowane efekty projektu:

  W roku 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.

  Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniana jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:


  REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU – IV EDYCJA (maj 2018)

  Formularz Rekrutacyjny

  OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Oświadczenie o braku aktywności

  Kontakt

  Żłobek Baby College
  ul. Wandejska 4, Kraków
  tel. +48 531 151 131
  mail: zlobek@babycollege.edu.pl

  // //